Vae Rhawkaw hae nynh anung hae paw laekaw sy Bom | Ah sysei paw KNDF B-09 Yebaw tuh...

 


Fri, April 22, 2022

Vae Rhawkaw hae nynh ah nung hae paw MINE(bom) kha sy sei paw KNDF Yebaw lukheit tuh, atuu tangnin 2 phe pae.


Vae Rhawkaw hae nynh ah nung sia hae paw laekawsy MINE hae kha, Mihpi hae halan Lonekyuanzay halan ci te, Shinlin (ရှင်းလင်း) Atua ccia ning, KNDF B-09 kya e Yebaw (ရဲဘော်) lukheit atuu tangnin 2 Mine nynh paww nua zah, phe pae.

April 22, Awkhua Suimala cca 7 lakaw kya khe, Khuaccaw mihpi hae halan Lonekyuanzay (လုံခြုံ) naw haw halan cite, KNDF B-09 te Tauth-Pwal pung kute Shinlin muuh acyi ning hae kya KNDF B-09 Yebaw lukheit tuh Mine Sy Sei zah Vae Maw Mue te atuu tangnin 2 maw te phe pae cite, KNDF B-09 nynh aho. 

Khua Taraw te Mihpi hae ccianaw laapi kya khe Vae Rhawkaw-tauth hae nynh laekaw Uu sy paw Bom(MINE) hae kha athung khaw hae keiccuze Khuaccaw mihpi hae nae ccia nae kya nah Raerin ku mgaw oh cite, Syngtaw naw apya hae. 
#allinone

#KNDF_B_09

#zotung_news

Comments