Rhawkaw hae nynh Maethe leepaw te kum 13 imua paw phe chii lang akaw hae.

Rhawkaw hae nynh Maethe leepaw te kum 13 imua paw phe chii lang akaw hae.


Allinone

Aug, 01, 2022


Kaya Pyinaal, Demotso Myotnaal lungkhua, rhaw ccue satkhang ccangkheit kya khe,, Rhawkaw hae nynh ynkhaw ning July 31 ning, suimalan cca 5 lakaw kya khe, maethe lee paw te akaw nua hae keiccu, kum 13 aci paw imua paw lukheit tuh, ahiinaw phe tha cite, Demotso Pyituh karkwalzay Tauth-Pwal nynh aho.

lu 4 hae tuh Vaemaw thaw te amawe hae. 


Te, KhinOo khua kya blyng Rhawkaw hae nynh akaw hae paw Maethe lee paw tuh, Kum 86 aci vae paw mingtaw nung tuh tung zah, tu e mingtaw nung tuh phe chii.

#allinone

#zotungnews

#zotung #new


Comments