Kalay Myot kalang te yn cceih thung hae paw Rhawkaw hae Rhawdou naw kya lu 10 lae achii hae cite PDF nynh ah pou khae.


 Kalay Myot kalang te yn cceih thung hae paw Rhawkaw hae Rhawdou naw kya lu 10 lae achii hae cite PDF nynh ah pou khae. 


All In One

Fri, September 2 ,2022


Kalay Myot kalang te yn cceih thung hae paw Rhawkaw hae thawzung 150 aci hae paw Rhawkaw hae kha laanpi malang te Rhaw dou khaw naw kya Rhawkaw mih lu 10 lae achii hae cite, PDF-Gangaw nynh aho. 


Rhawdou kunaw akung lang hyn August nin 19 ning kya te nin 29 ning kya cia, Rhawkaw KHA LA YA 55 Rhawkaw kha Gangaw Khayan amark 1 tauth-yin ryte PA KA PHA Ye Boi hae nynh avae vae 8 lae lang Rhawtuk kunaw ah va hoi hae cite nyh lang um. 
#allinone

#pdf #gangaw

#zotung #news

#zotungthungpa

#zotungmedia

#zotungccaw


Comments